Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

Προφίλ

Το επιστημονικό περιοδικό «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» το οποίο εκδίδει η Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος από το 1980 έως σήμερα, είναι το πρώτο που εκδόθηκε ποτέ και το μακροβιότερο αντίστοιχο περιοδικό στο χώρο της επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα.

Το περιοδικό εκδίδεται από τις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ», έναν εκδοτικό οίκο με τριακονταπενταετή παρουσία στο χώρο του βιβλίου και των εκδόσεων. Η υπευθυνότητα, η συνέπεια και η ποιοτική εργασία τον έχουν καταξιώσει στο χώρο αυτό.

Το περιοδικό δέχεται άρθρα από όλο το φάσμα των ατόμων που ασχολούνται με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Στα περιεχόμενα των θεματικών ενοτήτων του περιοδικού συμπεριλαμβάνονται επιστημονικές - ερευνητικές εργασίες από όλες τις επιστημονικές περιοχές, θέματα πρακτικής εφαρμογής, ανασκοπήσεις ερευνών, παρουσίαση και κριτική βιβλίων, δελτία ενημέρωσης και μεταφράσεις περιλήψεων από ξένα έγκριτα περιοδικά, με τα οποία έχει ξεκινήσει συνεργασία το επιστημονικό μας περιοδικό.
Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????