Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

Συντακτική Επιτροπή

Συντάκτης
Ελευθέριος Κέλλης
ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ


Συνεργαζόμενοι Σύντακτες

Συμεών Π. Βλαχόπουλος
ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ
Ν. Θεοδωράκης
ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Υπεύθυνος Έκδοσης
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Β.Ε
Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος
Συντακτική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Αμοιρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γιάννης Βογιατζής, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιωάννης Βράμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ιωάννης Γιάκας, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βασίλης Γούργουλης, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Νικόλαος Διγγελίδης, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σταύρος Κάβουρας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
Έβελιν Κoϊδή, Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Τζιαμούρτας, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παρασκευή Μάλιου, Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασιλεία Χατζητάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αντώνης Χατζηγεωργιάδης, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????