Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

Εγγραφή

Κατεβάστε το δελτίο εγγραφής στο περιοδικό σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Ε.Γ.Β.Ε.
ή στις "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ" (Κ. Μελενίκου 22, 546 35 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 - 248486, fax: 2310 - 248478) ακόμη και on-line στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο των "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ"


Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????